Aktuální ceny: Cena zlata 2457.81 USD/oz   Cena stříbra 31.2845 USD/oz   USD 23.220 Kč   EUR 25.220 Kč  
Nákup v  

1. díl - Jak proplouvat světem investičních kovů

Blog
18.12.2023 | Ing. Jakub Petruška, Zlaťáky

Vstup do světa investic může být podobný plavbě na rozbouřeném moři plném nástrah a rozhodujících momentů. Snažit se porozumět trhům a správně alokovat prostředky se tak stává pro mnohé velkou výzvou. Proto jsme připravili třídílnou sérii, v níž vás analytik Ing. Jakub Petruška provede světem investičních kovů. Pomůže vám porozumět základním principům. Vysvětlí, jak analyzovat rizika a najít cestu ke skutečně efektivnímu investování.Třídílná série pro začínající investory do drahých kovů vás provede těmito tématy:

1. díl: Vstup do světa investic a jak začít
2. díl: Moderní a historická numismatika
3. díl: Diverzifikace portfolia

Vstup do světa investic a jak začít

Dříve než přistoupíme k seznámení se s možnostmi vhodné investice do fyzického zlata a stříbra, je potřeba si před samotným obchodem ujasnit několik věcí. Každý nákup, ať se jedná o osobní automobil, dům, vybavení domácnosti, potraviny apod., souvisí s určitým plánováním. Je důležité si vyjasnit, co chci koupit, kolik toho chci pořídit a jaké plány mám s daným nákupem. Zda se jedná o investici na celý život, nebo jen přechodné uložení úspor s očekáváním budoucího zhodnocení.

Stejné je to také u investice do fyzických kovů, jako je zlato a stříbro, případně jiných (platina, palladium). Potenciální investor by měl promyslet své potřeby, aby věděl, co chce konkrétně nakoupit. Rovněž je třeba ještě zdůraznit, že smyslem a hlavní funkcí drahých kovů je uchování hodnoty v čase, nikoliv primárně generovat zisky. Nejedná se o investici v pravém slova smyslu.


Položte si základní otázky:

Proč chci vůbec investovat? Chci ochránit své úspory před inflací, vratkým finančním systémem a nejistým globálním světem. Mít spolehlivou rezervu a zachovat hodnotu svého majetku.

Kolik chci do této oblasti investovat? Rozhodněte se o výši investice dle svých možností. Je vhodné své úspory diverzifikovat a podle uvolněných finančních prostředků rozvrhnout velikost investovaného portfolia.

Jak dlouho hodlám držet tuto investici? Je důležité si určit, zda chci mít prostředky stále vysoce likvidní (klasické investiční zlato a stříbro) nebo nebudu vyhrazené peněžní prostředky potřebovat roky, mohu je tedy postrádat a nechat zhodnotit v čase (raritní produkty - numismatická oblast).

Kde budu fyzické kovy nakupovat? Je nutné si udělat analýzu trhu, zjistit, kdo dané produkty nabízí a prodává, jakou má pověst na trhu, zda se zaměřuje i na následný výkup a za jakých podmínek. 

Budu nakupovat pravidelně? Bude se jednat o určitou formu spoření nebo chci realizovat jednorázový obchod? Pravidelná investice je vhodná z důvodu průměrování ceny, je to podobné jako u akcií nebo podílových fondů. Bohužel nikdo na světě neví, kdy bude nejlepší příležitost k nákupu, či k prodeji. Pravidelná alokace nám eliminuje riziko investovat v nevhodnou dobu.

V neposlední řadě si stanovte, na co se chcete zaměřit. Máte zájem o investiční slitky, případně mince nebo pouze raritní produkty? Po zvážení všech uvedených možností se pojďme podívat na konkrétní příklady.


Investiční zlato a stříbro 

Jak již bylo zmíněno, zlato a stříbro v dnešním dynamickém a nejistém světě splňují hlavní funkci a to uchovatele hodnoty. Je to zkušenost prověřená předchozími generacemi. Vnímání žlutého i stříbrného kovu se za stovky a tisíce let prakticky nezměnilo, vždy byly znakem statusu společenského postavení, bohatství a moci. Již ty nejstarší civilizace pokládaly zlato a stříbro za něco výjimečného. Kromě estetického využití se tak stalo zároveň platidlem již v jejich nejranějších obdobích. Stálo za rozvojem obchodních vztahů mezi národy, ale také představovalo cennou válečnou kořist.

V dnešní době jsou drahé kovy více než nástrojem moci především zdrojem bezpečí a brzdou proti inflaci. Kategorie drahých kovů ve formě bullion jsou dnes využívány jako investiční nástroj, podobně jako tomu je u cenných papírů, nemovitostí, uměleckých děl apod. Dnes si může potenciální zájemce vybrat ze dvou kategorií, do kterých hodlá vložit své prostředky. Jedná se o investiční slitky a investiční mince. Tyto dvě skupiny slouží jako investice k uložení papírových peněz, nejedná se však o oblast sběratelskou nebo numismatickou.

Investiční kovy jsou hmotným aktivem, které je velice likvidní po celém světě. Mince a slitky jsou známy mezi investory a akceptované na globálních trzích. Můžete mít minci z jednoho konce světa a prodat ji na druhém. Renomé titulu přináší velkou výhodu toho, že ho lze prodat prakticky v kterékoliv zemi.

Nákup investičního zlata a stříbra je formou získání fyzického kovu o dané hmotnosti. Cena se odvíjí od aktuálního vývoje na komoditních trzích. Zlato je obchodováno mezinárodně a hlavní roli pro stanovení ceny hraje "Londýnský fix". Vyhlašuje se dvakrát denně ve dnech, kdy se obchoduje, a to AM (dopolední v 10:30) a PM (odpolední v 15:00). Obchodníci se zlatými slitky a mincemi uskutečňují své obchody za spotovou cenu zlata plus tzv. premium, což je přirážka k ceně.

Investiční zlaté slitky se prodávají ve formě zlatých cihel (anglicky gold bars), které jsou raženy nebo lity v různých gramážích. Investoři si mohou volit slitky o hmotnosti klasické trojské unce (Oz – 31,103 g), nebo pak v dalších gramážích 1 g, 2 g, 2,5 g, 5 g, 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 250 g, 500 g a 1000 g. Nejvyhledávanější slitky jsou vyráběny v rafinériích, které odpovídají londýnskému standardu Good Delivery (LBMA) a jsou proto bez problému akceptovány na světových trzích. Autenticita (logo dodavatele, rafinéra, unikátní sériové číslo, ryzost, váha) je deklarována na svrchní straně slitku. Cena zlata po přepočtení na jednotku klesá s rostoucí hmotností. Důvodem je rozložení nákladů na výrobu, zpracování, pojištění, přepravu, marže atd. Je tak logické, že premium je vyšší u menších variant. Investiční zlaté slitky jsou osvobozeny od daně z přidané hodnoty.

Investiční zlaté mince (anglicky bullion) jsou další formou investice do fyzického kovu. Tradičně jsou raženy v trojských uncích (Oz – 31,103 g) a rovněž o menších hmotnostech jako jsou 1/10 Oz, 1/4 Oz, 1/2 Oz nebo v násobcích uncí.
Investiční zlaté mince, které pocházejí z renomovaných mincoven, si na trhu v průběhu desetiletí získaly své pevné postavení a jejich obliba dalece překročila hranici země původu. Mezi tyto světoznámé mincovny patří především Kanadská královská mincovna, Britská královská mincovna, australská mincovna Perth Mint, americká státní mincovna, jihoafrická mincovna, rakouská mincovna a další.

Investiční stříbrné slitky se prodávají ve formě všeobecně známých stříbrných cihel (anglicky silver bars), které jsou raženy nebo lity o hmotnosti klasické trojské unce (Oz – 31,103 g), nebo pak v jejich zlomcích a násobcích. Ve světě jsou váhové varianty odstupňovány v trojských uncích např. 5 Oz, 10 Oz, 100 Oz apod., v Evropě se také setkáváme s jednotkou gram - 20 g, 50 g, 100 g, 250 g, 500 g, 1000 g, 5000 g.
Je dobré volit slitky z rafinérií, které odpovídají londýnskému standardu Good Delivery (LBMA) a jsou proto bez problému akceptovány na světových trzích. Dokladem původu (logo dodavatele, rafinéra, unikátní sériové číslo, ryzost, váha) jsou údaje na svrchní straně slitku. Investiční stříbrné slitky jsou zatíženy daní z přidané hodnoty.

Investiční stříbrné mince (anglicky bullion) jsou oblíbenou alternativou investice do fyzického kovu. Investoři je mohou nakoupit v klasických trojských uncích (Oz – 31,103 g). Hlavní důraz je kladen na obsah ryzího stříbra.
Investiční stříbrné mince z nejvýznamnějších mincoven se razí v milionových nákladech již desítky let, což jim dává světový věhlas a likviditu. Investiční stříbrné mince jsou zatíženy daní z přidané hodnoty.


Slitky nebo mince?

Pokud jste se již rozhodli pro nákup a vše si ujasnili, je potřeba zvážit další otázku. Koupím si v daném kovu slitky nebo mince? Následující odstavce Vám v rozhodnutí pomohou.

Hlavní výhoda je likvidita, která je u mincí o něco lepší než u slitků, a to především u bankovních institucí. Zpravidla každá banka na světě obchoduje pouze s jedním případně s několika málo rafinéry. Společností, které splňují veškeré standardy Good Delivery, je kolem stovky, a proto je logické, že ne všichni spolupracují se všemi. Tím je dáno, že konkrétní banka prodává a vykupuje pouze úzce vybrané značky slitků.
Mezi světově nejlikvidnější mince patří především (rakouský Wiener Philharmoniker, kanadský Maple Leaf, jihoafrický Krugerrand, čínská Panda, australský Klokan, americký Buffalo a Eagle, britská Britannia.

Další podstatnou výhodou je mobilita - každá investiční zlatá a stříbrná mince je nositelem nominální hodnoty, jinak řečeno zákonem uznatelné hodnoty, kterou garantuje národní banka dané země a mincovna. Tyto instituce ručí za pravost. Jedná se tedy o oficiální platidlo - měnu státu, která minci emituje. Samozřejmě, že nominální hodnota je pouze zlomek hodnoty mince z drahého kovu. Např. jedna z nejpopulárnějších investičních mincí – rakouský Wiener Philharmoniker o váze 1 Oz je nositelem nominální hodnoty 100 EUR. Tedy s touto mincí je možné platit a směnit ji za uvedený nominál. Nicméně je to jen nepatrná část, jelikož reálně vlastníte unci zlata - 31,103 gramů o ryzosti 999,9 za aktuální cenu na trhu přes 45 000 Kč. Směňovat za nominál by bylo velmi nevýhodné.

Přeprava mezi zeměmi - zde je nutné upozornit na fakt, že každý stát může mít vlastní náhled na věc. Před cestou do zahraničí se záměrem vyvézt zlato je dobré si zjistit, jaké podmínky v cílové zemi platí. Vyhnete se tak zbytečným problémům (zatajení množství, nepřiznání atd.) - z toho vyplývají možné sankce, zabavení, dodatečné proclení apod.

Mince jsou praktičtější - slitky jsou do určité hmotnosti zatavené v plastovém obalu, který zároveň slouží jako certifikát a nesmí být otevřen. Pokud by se obal porušil, může nastat problém při výkupu a srážka z výkupní ceny. Naopak mince jsou distribuovány volně, můžeme si na ně i sáhnout (upozornění: neplatí pro mince sběratelské – riziko poškození pouhým dotykem). Další výhodou mincí je, že veškeré náležitosti mají vyraženy na sobě. Za jejich pravost ručí stát, centrální banka a mincovna. Mince je možné uchovávat v plastových kapslích, nebo boxech.


Přehledné srovnání vám nabízí i následující tabulka

Parametry Slitky (zlaté a stříbrné) Mince (zlaté a stříbrné)
Velmi omezený náklad emiseNE (neomezený, sériová výroba)NE (neomezený, sériová výroba)
Ochrana majetkuANO (ochrana proti negativním finančním vlivům, inflaci apod.)ANO (ochrana proti negativním finančním vlivům, inflaci apod.)
Vysoká likviditaANO, ale POZOR (Značek slitků, které jsou akceptovány na světových trzích, je cca 100.
Jsou uvedené na Good Delivery listu a musí splňovat veškeré náležitosti, od výroby až po prodej. Nicméně je mnoho dalších výrobců, kteří se zaměřují pouze na lokální trh.)
ANO, VYSOKÁ (Ve světě je mezi investory známo cca 8 hlavních světových mincí, které jsou vyráběny již desítky let a jsou tedy velice likvidní kdekoliv po světě. Do této skupiny patří mince Maple Leaf, Australian Kangaroo, Wiener Philharmoniker, čínská Panda, American Buffalo, American Eagle, Krugerrand, Britannie a lunární série z australské mincovny. Není důležité, který titul máte a kde ho prodáváte, tyto mince jsou známé a velice likvidní po celém světě. POZOR - je rovněž mnoho mincí tzv. regionálních, jejichž likvidita je omezena na daný trh!)
MobilitaANO (Nicméně při převozu přes hranice se můžeme setkat s nezbytnou administrativou, importní kvóty na zlato v dané zemi.)ANO, VYSOKÁ (Každá mince je nositelem nominální hodnoty, tedy zákonem uznatelné hodnoty, kterou garantuje centrální banka a stát. Při převozu je doporučeno ověřit si, jak cílová země na převoz takovýchto mincí pohlíží.)
DPHNE (zlaté slitky jsou osvobozeny od DPH). POZOR to neplatí u stříbrných, ty jsou zatíženy DPHNE (zlaté mince jsou osvobozeny od DPH). POZOR to neplatí u stříbrných, ty jsou zatíženy DPH
CertifikátANO (Slitky jsou opatřeny certifikáty, ale POZOR - zlaté slitky a rovněž stříbrné slitky jsou zalisovány do hmotnosti 100 g v plastovém obalu, který slouží jako certifikát. Obal musí zůstat neotevřen a nepoškozen. V případě způsobené vady je cena výkupu pak nižší, slitek se musí znovu nechat přetavit.)NE (Klasické investiční mince nemají certifikát, musí u nich odpovídat váha, průměr, tloušťka. Každá mince nese nominální hodnotu a tedy je oficiální měnou uvedené země. Správnost údajů garantuje emitent a příslušná centrální banka.)

V předcházející tabulce jsme si udělali základní srovnání slitků a mincí. V obou případech se jedná o stejné zlato nebo stříbro nejvyšší ryzosti, které uchovává hodnotu vložených finančních prostředků.

Následující díl vás uvede do úžasného oboru moderní i historické numismatiky.Další aktuality
Ověřeno zákazníky
Dodavatelé
Obsah tohoto webu nelze v žádném případě brát jako investiční doporučení. Uveřejněné články a analýzy je třeba vnímat jako subjektivní názory zaměstnanců společnosti SAFE HERITAGE, a.s.
Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na Stránkách nemá povahu právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi vámi a námi. Publikování nebo další šíření obsahu webu zlataky.cz je bez předchozího písemného souhlasu společnosti SAFE HERITAGE, a.s. zakázáno. Copyright © 2022 SAFE HERITAGE, a.s. | Vaše IP adresa je: 44.213.60.33

Holoubek koncern