Aktuální ceny: Cena zlata 1761.91 USD/oz   Cena stříbra 19.635 USD/oz   USD 24.150 Kč   EUR 24.530 Kč  
Nákup v  

Jak poznáme padělané bankovky?

12.7.2008
České bankovky jsou z hlediska ochrany proti padělání plně srovnatelné s měnami vyspělých zemí na celém světě. Hlavním smyslem ochrany našich bankovek je, aby jejich padělky nebo napodobeniny byli schopni rozeznávat především ti, kteří je denně používají při placení nebo naopak jsou jejich příjemci. Také proto byly na českých bankovkách neviditelné ochranné prvky doplněny viditelnými a laicky snadno identifikovatelnými ochrannými prvky, srozumitelnými pro nejširší veřejnost. Řadíme mezi ně vodoznak, ochranný okénkový proužek, ochranná vlákna, soutiskovou značku, skrytý obrazec, opticky proměnlivou barvu, iridiscentní pruh a mikrotext. V další části tohoto článku jsou uvedené prvky pro informaci blíže popsány.

České bankovky jsou z hlediska ochrany proti padělání plně srovnatelné s měnami vyspělých zemí na celém světě. Hlavním smyslem ochrany našich bankovek je, aby jejich padělky nebo napodobeniny byli schopni rozeznávat především ti, kteří je denně používají při placení nebo naopak jsou jejich příjemci. Také proto byly na českých bankovkách neviditelné ochranné prvky doplněny viditelnými a laicky snadno identifikovatelnými ochrannými prvky, srozumitelnými pro nejširší veřejnost. Řadíme mezi ně vodoznak, ochranný okénkový proužek, ochranná vlákna, soutiskovou značku, skrytý obrazec, opticky proměnlivou barvu, iridiscentní pruh a mikrotext. V další části tohoto článku jsou uvedené prvky pro informaci blíže popsány.

Vodoznak - je součástí ochrany papíru a vzniká již při jeho výrobě. Je zřetelně viditelný, podíváme-li se na bankovku proti světlu. Na našich bankovkách je umístěn ve střední části širokého nepotištěného okraje a tvoří ho vždy portrét osobnosti vyobrazené na bankovce.

Ochranný okénkový proužek - je zapracován do hmoty papíru již při výrobě. Je to proužek z umělé metalizované hmoty, který je do papíru zapuštěn po celé šířce bankovky kolmo k delší straně. Na lícní straně vystupuje vždy po 5 mm na povrch papíru. Okénka stříbřité barvy jsou dlouhá rovněž 5 mm a je na nich zdola nahoru čitelný negativní mikrotext označující nominální hodnotu bankovky. Při pohledu na bankovku proti světlu je proužek vidět celý, vypadá jako nepřerušovaný.

Ochranná vlákna - na novějších vzorech bankovek ( 1000 Kč vzor 1996 ) jsou v papíru zapuštěna ochranná vlákna viditelná i pouhým okem. Jejich barva je oranžová a jsou dlouhá 6 mm. Nejlépe jsou viditelná na bílých nepotištěných okrajích bankovky.

Soutisková značka ( průhledka ) - je jedním z ochranných prvků technologie plošného tisku. Vzniká tak, že obě strany bankovky jsou tištěny současně, z jedné strany bankovky je viditelná pouze jedna část značky, z druhé strany část zbývající. V průhledu proti světlu je značka vidět celá a její jednotlivé linky na sebe přesně navazují. Na českých bankovkách je soutisková značka kruhová a na vzorech bankovek z let 1993 až 1996 ji tvoří písmeno ?C?, ve kterém je vloženo písmeno ?S?. Počínaje bankovkou 1000 Kč vzoru 1996 tvoří soutiskovou značku písmena ?ČR?.

Skrytý obrazec - je založen na optickém efektu vyvolaném specifickým uspořádáním plastických linek hlubotisku, na které dopadá světlo. Hovoříme také o tzv. ? sklopném efektu ?, protože skrytý obrazec se stane neviditelným tehdy, sklopíme-li bankovku ve výši očí do vodorovné polohy proti zdroji světla. Na českých bankovkách tvoří skrytý obrazec vždy číslo označující nominální hodnotu bankovky. Přiložíme-li bankovku k očím delší stranou, uvidíme obrazec tmavý, z kratší strany bankovky je viditelný jako světlý. Skrytý obrazec je umístěn na lícních stranách bankovek v ornamentech na rameni portrétu, případně nad ním.

Skrytá proměnlivá barva - tento ochranný prvek, je založen na optickém efektu, který závisí na úhlu dopadu světla na speciální tiskovou barvu. Podle toho, v jakém úhlu se bankovka sklopí proti světlu, se mění barva segmentu vytištěného speciální barvou. Na bankovce 1000 Kč je touto barvou vytištěn stylizovaný lipový list v koruně stromu na pozadí textů lícní strany bankovky a barva se mění ze zlaté na zelenou. U bankovky 2000 Kč jsou speciální barvou vytištěny struny lyry a mění se rovněž ze zlaté barvy na zelenou. Bankovka 5000 Kč má opticky proměnlivou barvou vytištěnou šestiúhelníkovou plošku s hlavou lva rovněž na lícní straně na pozadí textů slovně označujících nominální hodnotu bankovky.

Iridiscentní pruh - na bankovkách od 1000 Kč vzoru 1996 je používán další ochranný prvek, opět založený na optickém efektu, jenž závisí na úhlu dopadu světla na speciální barvu. Na rozdíl od opticky proměnlivé barvy se však tato speciální barva nestává součástí ochrany bankovky při tisku, ale již u výrobce papíru. Tzv. ochranný iridiscentní ( duhově proměnlivý ) pruh o šířce cca 2 mm je umístěn na lícní straně blíž pravému okraji bankovky. Při běžném pohledu na bankovku se jeví jako neprůhledný, slabě okrově zabarvený pruh, při sklopení bankovky proti světlu získává slabý barevný nádech ( u 1000 Kč modrý ) s kovovým leskem. Při pravém okraji iridiscentního pruhu jsou shora dolů světlá čísla označující nominální hodnotu bankovky. Při sklopení bankovky se tato čísla jeví proti lesklému pruhu jako tmavá.

Mikrotext - je skrytý zpravidla v drobném dezénu bankovky, který je součástí jednotlivých vyobrazení na bankovce, nebo je doplňuje. Pouhým okem bez lupy je rozeznatelný jen z části. Na českých bankovkách je vždy na lícní straně v pruhu základní barvy u pravého okraje bankovky skryt mikrotext v podobě hodnotových čísel bankovky, na rubové straně bývá zpravidla rovněž v pruhu základní barvy u pravého okraje bankovky skryt mikrotext slovně označující hodnotu bankovky. Při shrnutí poznatků o ochranných prvcích českých bankovek dojdeme k závěru, že pro rychlou kontrolu je obvykle zapotřebí dostatku světla. Optický vjem - zkoumání je však nutno doplnit i hmatem, kterým lze často odhalit nepravost papíru bankovky. Naši občané bohužel jsou nejen nedostatečně vybaveni znalostmi o ochranných prvcích bankovek, ale také kontrole bankovek nevěnují odpovídající pozornost. Výrazně lepší není situace ani u zaměstnanců, kteří s penězi přicházejí do styku z profesionální povinnosti ( pokladní v obchodech, zaměstnanci některých soukromých směnáren, účetní a další). Nebezpečná a zločinu nahrávající je i absence technických prostředků, které mají právě na specializovaných pracovištích firem a obchodů sloužit k ověření pravosti bankovek. Vývoj kriminality v této oblasti pak nepochybně motivuje k zamyšlení a získání nezbytných znalostí. Ty, ostatně jako celá prevence kriminality, se musí vyplatit.Ověřeno zákazníky
Dodavatelé
Obsah tohoto webu nelze v žádném případě brát jako investiční doporučení. Uveřejněné články a analýzy je třeba vnímat jako subjektivní názory zaměstnanců společnosti SAFE HERITAGE, a.s.
Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na Stránkách nemá povahu právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi vámi a námi. Publikování nebo další šíření obsahu webu zlataky.cz je bez předchozího písemného souhlasu společnosti SAFE HERITAGE, a.s. zakázáno. Copyright © 2022 SAFE HERITAGE, a.s. | Vaše IP adresa je: 3.238.252.196

Holoubek koncern