Aktuální ceny: Cena zlata 1662.36 USD/oz   Cena stříbra 18.844 USD/oz   USD 25.000 Kč   EUR 24.490 Kč  
Nákup v  

Česká národní banka schválila podobu nové mince

10.3.2009

Keplerovy zákony pohybu planet

Česká národní banka v srpnu vyhlásila neomezenou soutěž na návrh stříbrné pamětní mince věnované 400. výročí publikování Keplerových zákonů o pohybu planet. Uzávěrka soutěže byla 30. října 2008. Bankovní rada o konečné podobě mince vynesla svůj verdikt v únoru 2009.

Keplerovy zákony pohybu planet

Česká národní banka v srpnu vyhlásila neomezenou soutěž na návrh stříbrné pamětní mince věnované 400. výročí publikování Keplerových zákonů o pohybu planet. Uzávěrka soutěže byla 30. října 2008. Bankovní rada o konečné podobě mince vynesla svůj verdikt v únoru 2009.

Do soutěže bylo předloženo 48 návrhů od 35 výtvarníků. Hodnocení předložených sádrových modelů uskutečnila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 11. listopadu 2008 v České národní bance. Jako odborní poradci byli přítomni Ing. Antonín Švejda z Národního technického muzea a Ing. Dr. Karel Zeithammer.

Z důvodu absence loga projektu Europa, které bylo povinnou součástí kompozice lícní strany návrhu, resp. z důvodu nedodržení jeho velikosti stanoveného soutěžními podmínkami, byly z dalšího hodnocení vyřazeny dva návrhy. Zbývající návrhy komise hodnotila v rámci tří soutěžních kol. V prvním kole bylo vyřazeno 35 návrhů, a to zejména z důvodu nedostatečného vystižení tématu (přílišný důraz na Keplerovu osobu a doprovodné atributy tématu na úkor samotného ztvárnění zákonů pohybu planet, nevhodná volba motivů představujících téma zákonů), případně pro výtvarné nedostatky v kompozici, písmu či modelaci. Ve druhém kole získalo odměnu osm návrhů, jež byly tematicky výstižnější a výtvarně lépe zpracované.

Do třetího kola postoupily návrhy slečny Miroslavy Česlové, pana Vojtěcha Dostála, Dis., dva návrhy akademického sochaře Zbyňka Fojtů a návrh MgA. Emöke Szilvy, které byly výtvarně na nejvyšší úrovni a nejlépe vystihovaly zadané téma. Komise však zároveň konstatovala, že ani jeden z návrhů není bez určitých úprav vhodný k realizaci. Z toho důvodu komise rozhodla o vypsání užší soutěže pro autory návrhů s termínem odevzdání návrhů nejpozději dne 26. ledna 2009. Předložené návrhy musely být upraveny podle připomínek komise nebo mohli autoři předložit návrhy zcela nové.

Všichni autoři, jejichž návrhy postoupily do užší soutěže, splnili stanovené podmínky a včas odevzdali upravené návrhy. Vyhodnocení užší soutěže proběhlo na jednání Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 27. ledna 2009 v České národní bance. Odbornými poradci byli opět Ing. Antonín Švejda z Národního technického muzea a Ing. Dr. Karel Zeithammer.

První cenu a doporučení k realizaci komise udělila návrhu pana Vojtěcha Dostála, DiS. za velmi zdařilý portrét a plné vystižení zadaného tématu jak motivem nákresu pohybu planet, tak i ztvárněním ostatních nákresů z Keplerovy knihy "Astronomia nova".

Bankovní rada na svém zasedání dne 12. února 2009 souhlasila s rozhodnutím komise a schválila realizaci mince podle návrhu pana Vojtěcha Dostála, DiS. Realizace mince se předpokládá ve třetím čtvrtletí tohoto roku.

Zdroj: ČNB
sekce peněžní a platebního styku


Související článka s českoými mincemi:
MS světa v klasickém lyžování v Liberci 2009
Předsednictví ČR v Radě Evropské unie
Česká národní banka připravuje novou bankovku
Ověřeno zákazníky
Dodavatelé
Obsah tohoto webu nelze v žádném případě brát jako investiční doporučení. Uveřejněné články a analýzy je třeba vnímat jako subjektivní názory zaměstnanců společnosti SAFE HERITAGE, a.s.
Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na Stránkách nemá povahu právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi vámi a námi. Publikování nebo další šíření obsahu webu zlataky.cz je bez předchozího písemného souhlasu společnosti SAFE HERITAGE, a.s. zakázáno. Copyright © 2022 SAFE HERITAGE, a.s. | Vaše IP adresa je: 44.192.26.60

Holoubek koncern