Aktuální ceny: Cena zlata 2420.61 USD/oz   Cena stříbra 29.3945 USD/oz   USD 23.100 Kč   EUR 25.130 Kč  
Nákup v  

Zlaté vyhlídky: Co čeká zlato ve druhé polovině roku?

Analýza trhu
12.6.2023 | Jakub Petruška

Cena zlata bývá i v letních měsících sledována investory a analytiky po celém světě. Zlato je všeobecně považováno za bezpečnou investici, útočiště v dobách ekonomické nejistoty, napětí a geopolitických konfliktů.Nicméně je potřeba zdůraznit, že předpovědět, jak se bude cena zlata vyvíjet v konkrétním období, včetně letních měsíců, je obtížné, protože je ovlivněna mnoha faktory:

1. Sezónní poptávkou

Svatební sezóny, festivaly a dovolené. Možná se budete divit, ale všechny tyto události mají vliv na zvýšenou poptávku po zlatě. To samé platí pro růst ceny zlata v podzimních měsících, kdy se blíží indický festival světel „Diwali“, který probíhá od poloviny října do poloviny listopadu nejen v Indii, ale také v řadě dalších asijských zemích. Následně pak začíná indická svatební sezóna, která je spojena s drahými kovy, jenž jsou součástí svatebních darů po celou historii. Rovněž také nejde opomenout blížící se nový čínský rok, který opět provází obrovský zájem o drahé kovy.

2. Ekonomickou situací

Ekonomické podmínky mají významný vliv na vývoj ceny zlata a rovněž poptávku po něm. Pokud nastane nějaká krize –⁠ ekonomická nejistota, investoři a běžní lidé se často obrací k bezpečným aktivům jako je zlato. Nejistá doba tak opět nahrává k růstu poptávky a tedy i k růstu ceny. Naopak na druhou stranu, pokud je ekonomika stabilní, ekonomice se daří, jsme svědky odlivu investorů a zájemců o zlato. Ti vyhledávají rizikovější formy investování. Cena tohoto vzácného kovu tak může klesat.

3. Vývojem monetární a fiskální ekonomiky

Rozhodování centrálních bank ohledně úrokových sazeb a vývoj monetární politiky je opět faktorem, který se významně podepisuje na poptávce po zlatě a jeho ceně. V dobách nízkých úrokových sazeb, v dobách neustálého chrlení ničím nekrytých papírků, zadlužování atd. vidíme vytváření orné půdy pro růst ceny zlata. Zadělává se na možné budoucí problémy. Expanzivní měnová a fiskální politika se nese ve znamení zvyšující se peněžní nabídky, která zadělává na budoucí problémy v podobě růstu inflace, zadlužení, což je následně negativní pro ekonomiku. Vidíme, že lidé hledají místo, kde ochrání své úspory před znehodnocením, opět tedy roste poptávka po žlutém kovu. Naopak restriktivní politiky berou zase vítr z plachet žlutému kovu a upřednostňují jiné oblasti.

4. Geopolitickými faktory

Geopolitické události hrají rovněž významnou roli ve formování poptávky a cenách zlata. Jakékoliv geopolitické napětí, konflikty ve světě, nestabilita mohou a mívají výrazný dopad na cenu zlata a jeho poptávku. To můžeme vysledovat aktuálně ve válce na Ukrajině. Spor vyvolal zvýšený zájem o zlato a tím došlo k růstu jeho ceny. Nebo např. příchod "černé labutě" ve formě koronaviru vedl k té samé situaci. A takových problémů je ve světě nespočet.

Závěrem…

Je však důležité si uvědomit, že cenu zlata ovlivňuje nespočet faktorů a jejich kombinací. Což má za následek to, že se cena může v průběhu jednotlivých období výrazně lišit. Nelze tedy spoléhat na nějaký trend a podle něj se řídit. Ano, může hrát určitou roli, ale nikdo neví, co přinese dané období, zítřek, jaká černá labuť se objeví a co vše se stane. Je proto důležité sledovat celý komplex, spektrum faktorů, fundamentů, které mohou poodhalit možné směřování ceny a poptávky.

Důležité je zmínit také to, že v případě nákupu fyzického zlata by nemělo hrát roli konkrétní období. Zlato je něco, co uchovává hodnotu v čase, nejedná se o krátkodobou spekulaci. Ano, každý by rád pořídil tento kov za co nejlepší cenu. Nicméně, pokud jej vnímáme jako dlouhodobou investici, spekulovat o ceně bychom neměli. Bohužel věštit nikdo neumí a co bude zítra, nikdo neví. Eliminovat riziko "špatného" nákupu bychom ale mohli pravidelnou investicí, kterou dosáhneme průměrováním ceny tzn. že pokud nakoupíme zlato jednou za vyšší cenu, podruhé za nižší, ve finále dosáhneme určitého průměru.


Pojďme se ještě podívat na vývoj ceny zlata od roku 2010 a na konkrétní vývoj právě v letním období a druhé polovině roku:

Od roku 2010 až do současnosti, jsme mohli pozorovat zajímavý vývoj. Jak již bylo řečeno, cenu ovlivňuje mnoho faktorů, což se projevilo i v tomto více než dekádu trvajícím období.

Rok 2010 se nesl stále ve znamení probíhající celosvětové finanční krize, nestabilitou, kdy se investoři obraceli právě k bezpečnému místu, zlatu. Cena zlata od června 2010 do konce srpna vystoupala z hodnoty cca 1 200 USD / Oz na cca 1 300 USD / Oz. Následně se vydala ještě více vzhůru a v září 2011 jsme zaznamenali rekordní hodnotu cca 1 922 USD / Oz.

Další roky přinesly proměnlivý vývoj ceny. Ještě v létě 2012 se cena zlata dostala od června 2012 z cca 1 600 USD / Oz na cca 1 800 USD / Oz na konci srpna. Následně pak docházelo k postupné korekci a to z důvodu postupného zotavování se světové ekonomiky z probíhající globální finanční krize.

V roce 2013 pokračovala korekce a cena zlata klesla v létě na úroveň cca 1 200 dolarů / Oz – 1 400 USD / Oz. Příčinou poklesu bylo očekáváné zmírnění měnové politiky ze strany americké centrální banky a zvyšovaly se obavy z nižší poptávky po zlatě.

V letech 2014 až 2015 zlato pokračovalo v pádu a pohybovalo se kolem hranice 1 200 USD / Oz (rok 2014) a pod 1 100 na konci srpna (2015), v prosinci 2015 dokonce kolem 1 050 USD / Oz. Hlavním faktorem bylo očekávání zvýšení úrokových sazeb ze strany amerického FEDu, silnější dolar a klesající poptávka po zlatě.

V letech 2016 až 2018 došlo ke zvýšení ceny zlata během letních měsíců. Období se neslo ve znamení zvýšeného geopolitického napětí, převládala nejistota z brexitu a rostoucí obavy z nižšího globálního ekonomického růstu podporovaly poptávku po zlatě. Cena zlata se vrátila z minima v roce 2015 – cca 1 050 USD, na hodnotu přes 1 300 USD / Oz v červnu 2016. V mezi období se udržovala v rozmezí cca 1 200 USD / Oz – 1 300 USD / Oz.

V roce 2019 byla cena zlata relativně stabilní, pohybovala se kolem hranice 1 300 až přes 1 500 dolarů za unci v září. Tento rok byl ovlivněn obchodním napětím mezi USA a Čínou, geopolitickými konflikty a opět rizikem zpomalování globální ekonomiky.

Rok 2020 se nesl ve znamení pandemie koronaviru, která se značně propsala do poptávky a ceny zlata. V srpnu 2020 jsme mohli vidět rekordní cenu přesahující hodnotu 2 070 USD / Oz. Opět se projevila hlavní funkce drahého kovu, což je ochrana v dobách nejistých a naopak se projevil klesající zájem o rizikové instrumenty.

V letních měsících roku 2021 zaznamenalo zlato pokles z cca 1 900 USD / Oz v červnu, až na téměř 1 700 USD / Oz v srpnu. Na cenu měla rovněž vliv očekávání v oživení světové ekonomiky po pandemii a také se trhy dívaly na možnou změnu politiky americké centrální banky – postupné zvýšení úrokových sazeb.

A v neposlední řadě rok 2022 a polovina roku 2023. Rok 2022 se nesl opět ve znamení značné nejistoty. "Černá labuť" ve formě válečného konfliktu na Ukrajině, enormní nárůst inflace, razantní zvyšování úrokových sazeb a posilování dolaru. Zlato se v létě 2022 pohybovalo mezi cca 1 850 USD / Oz až téměř 1 600 USD / Oz v září. Letošní rok započalo zlato na hodnotě cca 1 825 USD / Oz, začátkem května přes 2 075 USD a nyní v polovině června kolem 1 950 USD. Následující měsíce nám ukáží, kam se cena vydá, ale jak již bylo vícekrát řečeno, bude ovlivňována nespočtem faktorů.

Zásadní budou především tyto:

  • Politika americké centrální banky v oblasti úrokových sazeb
  • Vývoj inflace, jelikož inflační cíl 2 %, je stále ještě v nedohlednu
  • Vývoj na geopolitickém poli – především konflikt na Ukrajině, Vývoj kolem Číny – napětí kolem Tchaj-wanu a jinde ve světě
  • Vývoj globální ekonomiky – řetězce jsou stále narušeny a to se projevuje do všech oblastí
  • Vývoj zadluženosti
  • Poptávka po zlatě
  • V plném proudu probíhající dedolarizace a deglobalizace
  • Nákupy zlata ze strany centrálních bank,
  • Možný příchod dalších černých labutí
  • V neposlední řadě vývoj české koruny, jelikož to je pro českého investora nejdůležitější

A mnoho dalších...

Na závěr je tedy ještě jednou potřeba zdůraznit, že sezónní trend se může, ale nemusí opakovat a neměl by být určujícím při rozhodování zda investovat do zlata, či nikoliv. Můžeme se ještě podívat na tabulku, ve které je uvedena průměrná výkonnost zlata za jednotlivé měsíce a to od roku 1975 – 2022. Je možné říci, že určitý pokles ceny a tedy příležitost k nákupu za lepší ceny přinášejí jarní měsíce, následně pak říjen, naopak růst ceny je větší v létě, počátkem roku a na konci. Tímto se však nelze úplně řídit, vývoj je dnes velmi dynamický a trendy již nejsou to, co bývaly.Další aktuality
Ověřeno zákazníky
Dodavatelé
Obsah tohoto webu nelze v žádném případě brát jako investiční doporučení. Uveřejněné články a analýzy je třeba vnímat jako subjektivní názory zaměstnanců společnosti SAFE HERITAGE, a.s.
Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na Stránkách nemá povahu právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi vámi a námi. Publikování nebo další šíření obsahu webu zlataky.cz je bez předchozího písemného souhlasu společnosti SAFE HERITAGE, a.s. zakázáno. Copyright © 2022 SAFE HERITAGE, a.s. | Vaše IP adresa je: 3.238.116.201

Holoubek koncern