Aktuální ceny: Cena zlata 1848.62 USD/oz   Cena stříbra 22.18 USD/oz   USD 23.020 Kč   EUR 24.380 Kč  
Nákup v  

Velikonoční soutěž o tři stříbrné medaile Ostara

Blog
4.4.2023 | Zlaťáky

Najděte velikonočního zajíčka vloženého u investiční zlaté mince. Tři vylosované správné odpovědi odměníme stříbrnou medailí Ostara.Pořadatel a organizátor soutěže: SAFE HERITAGE a.s., sídlo Vodičkova 682/20, Praha 1 - Nové Město, IČ: 09436537, společnost je zapsána u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 25624 (dále jen „Pořadatel“).

Doba a místo konání soutěže: probíhá od 04. 04. 2023 do 10. 04. 2023 prostřednictvím webových stránek s doménou zlataky.cz. (dále jen „místo konání soutěže“). Soutěž je současně ohlášena na sociálních sítích Facebook a Instagram.

Pravidla soutěže: soutěžící mají za úkol najít uvedený obrázek velikonočního zajíce, který je vyobrazen v grafice ohlašující konání soutěže. Obrázek velikonočního zajíce je vložen do fotogalerie v detailu produktu zařazeného do kategorii zlaté investiční mince. Správnou odpověď sdělí soutěžící Pořadateli písemně do 10. 04. 2023 na emailovou adresu soutez@zlataky.cz. Do textu zprávy musí uvést minimálně jednu z informací, která přesně definuje produkt - je to kód produktu, hypertextový odkaz směřující na správný produkt, nebo foto obrazovky (print screen).

Způsob určení výherců: losování tří správných odpovědí proběhne za účasti tří zástupců společnosti SAFE HERITAGE a.s. do 5 pracovních dnů od ukončení soutěže. Výherci budou kontaktováni písemně emailem na adresu, ze které Pořadateli byla doručena správná odpověď.

Výhra: každý ze tří vylosovaných výherců obdrží stříbrnou investiční medaili Valkýry - Ostara 1 Oz 2023, kód produktu 006951.

Předání výhry: stříbrná medaile bude předána osobně na některé z kamenných prodejen Pořadatele nebo zaslána na dodací adresu uvedenou výhercem.

Podmínky účasti v soutěži: soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky. Z účasti jsou bez výjimky vyloučeni všichni pracovníci a zaměstnanci Pořadatele a osoby jim blízké. V případě, že některá ze jmenovaných osob odpoví vyhlášeným způsobem na soutěžní otázku, bude bez nároku na výhru vyřazena z losování výherců.

Zpracování osobních údajů: účastí v soutěži udělují soutěžící automatický souhlas se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, (dále jen „Údaje“) do databáze Pořadatele jakožto správce, pro účely realizace soutěže, předání výhry. Zpracovatelem osobních údajů je organizátor.
Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle §11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí Údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Pořadatele odvolat, že má právo přístupu k Údajům a právo na opravu těchto Údajů, blokování nesprávných Údajů, jejich likvidaci atd. Odvolání souhlasu s poskytnutím a zpracováním Údajů před ukončením naplnění účelu Soutěže má však za následek vyřazení Soutěžícího ze soutěže. V případě pochybností o dodržování povinností se může soutěžící obrátit na Pořadatele. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00.
Účastí v soutěži soutěžící uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účel realizace marketingové akce dle těchto pravidel, tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany Pořadatele, který je správcem, a to v rozsahu: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail.
Osobní údaje budou použity pro účel vedení této marketingové akce zahrnující zařazení do databáze pro danou marketingovou akci, organizaci a vyhodnocení soutěže.
Pro zpracování výše uvedených údajů bude Pořadatel využívat služeb organizátora jakožto zpracovatele osobních údajů.
Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronickým sítím Facebook a Instagram. Účastníci soutěže jsou poučeni o tom, že poskytují své informace pouze organizátorovi a Pořadateli soutěže.

Další důležité podmínky soutěže: Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání nebo ji kompletně zrušit. Aktuální znění pravidel bude vždy zveřejněno na této stránce. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou, ani alternativně nahradit v penězích. Organizátor a Pořadatel může nahradit deklarovanou výhru podobnou výhrou. Výhrady k průběhu soutěže lze zaslat pořadateli soutěže písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 2 pracovních dnů od jejího ukončení. Na pozdější námitky nebude brán zřetel.
Další aktuality
Ověřeno zákazníky
Dodavatelé
Obsah tohoto webu nelze v žádném případě brát jako investiční doporučení. Uveřejněné články a analýzy je třeba vnímat jako subjektivní názory zaměstnanců společnosti SAFE HERITAGE, a.s.
Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na Stránkách nemá povahu právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi vámi a námi. Publikování nebo další šíření obsahu webu zlataky.cz je bez předchozího písemného souhlasu společnosti SAFE HERITAGE, a.s. zakázáno. Copyright © 2022 SAFE HERITAGE, a.s. | Vaše IP adresa je: 44.200.101.84

Holoubek koncern