Z důvodu delší dodací lhůty od našich dodavatelů si vyhrazujeme právo na prodloužení doby dodání. Více info na stránce kontakty.
+420 232 003 050 – zákaznická linka  po–pá 08:30–17:00
Košík
Výhody nákupu na zlataky.cz
 Největší nabídka
Máme největší nabídku sběratelských mincí na trhu.
 Diskrétní balení
Jistě oceníte naše pečlivě zabalené, pojištěné a diskrétně označené zásilky.
 Garance výkupu
Co prodáváme, to také umíme od Vás koupit.
 6 kamenných prodejen
Praha, Brno, Ostrava, Liberec,
na Slovensku Bratislava a Košice.
Na těchto prodejnách si můžete prohlédnout nebo vyzvednout Vaše zboží.
 Partneři
Jsme oficiální smluvní partner
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
Přehled puncovních značek
České puncovní značky

Aktuality obchodu zlataky.cz

PRAŽSKÁ MINCOVNA. Peněžní vývoj v Čechách od 10. do 19. století.

autor: Internet

Dne 27. 5. 2009 bu­de v pro­sto­rách Mu­zea hlavní­ho měs­ta Prahy ve­řejnos­ti zpří­stupně­na velká nu­misma­tická vý­stava PRAŽ­SKÁ MIN­COV­NA. Peněžní vý­voj v Če­chách od 10. do 19. sto­le­tí. Slavnost­ní otevření vý­stavy pro­běh­ne 26.5. od 17 h.

Cí­lem té­to ak­ce je se­zná­mit ná­vštevníky s čes­kou peněžní his­to­rií a pře­devším s dě­ji­na­mi min­cování v Praze. Bu­de zde k vi­dění ví­ce než 800 min­cí, pře­devším ze sbírky Mu­zea hlavní­ho měs­ta Prahy. Všech­ny zde pre­zen­tované expo­ná­ty bu­dou jen ori­gi­ná­ly, mezi kte­rý­mi bu­de možné spat­řit např. i do­po­sud ne­zná­mý exemplář praž­ského groše La­di­slava Po­hrobka či téměř dvě de­sít­ky zla­tých čes­kých flo­rénů a duká­tů panovní­ků lu­cem­bur­ské dynastie.

K vý­stavě bu­de vy­dá­na ta­ké vý­prav­dná do­pro­vodná pu­b­lika­ce. Au­to­rem vý­stavy i pu­b­lika­ce je PhDr. Ji­ří Mi­litký.úterý 12. května 2009

Starší aktuality

Archiv aktualit