Upozornění: Sledujte aktuální změny obchodních podmínek Více informací najdete zde. Současně tím dochází ke změně fixačních pravidel.

+420 232 003 050 – zákaznická linka

 po–pá 08:30–17:00

Informace

 

Největší nabídka

Máme největší nabídku sběratelských mincí na trhu.
 

Diskrétní balení

Jistě oceníte naše pečlivě zabalené, pojištěné a diskrétně označené zásilky.
 

Garance výkupu

Co prodáváme, to také umíme od Vás koupit.
 

5 kamenných prodejen

Praha, Brno, Ostrava, Liberec a Bratislava.
Na těchto prodejnách si můžete prohlédnout nebo vyzvednout Vaše zboží.
Máme s Puncovním úřadem uzavřenou dohodu o umožnění kontrolních internetových nákupů.

Analýzy trhu obchodu zlataky.cz

 

Platina a Palladium, neméně důležití příbuzní zlata a stříbra

18/03/2019/ Zlaťáky.cz - Žijeme ve světě, který se vyznačuje svou obrovskou dynamikou. Vidíme, jak se dnešní globální svět vyvíjí neustále kupředu a propojení je patrné na každém kroku a ovlivňuje náš každodenní život. Technický pokrok dělá dnešní svět stále menším a náchylným na události, které se pak, když přijdou, přelijí do všech koutů světa a vytvoří krize, problémy, které mají dalekosáhlé důsledky pro celé státy a jejich ekonomiky a životy všech lidí. Dnešní globální finanční systém je velmi náchylný, křehký a plný problémů, které se jen oddalují, neřeší se a v historii jsme byli svědky, jak se dokáže zhroutit jako domeček z karet. Není potřeba chodit daleko a vzpomeňme si na poslední krizi v roce 2008, která se přelila z USA do celého světa a přinesla na dlouhé roky problémy, ze kterých se někteří vzpamatovávají ještě dnes. Nyní jsme o deset let dále a bohužel za tuto dobu přibylo nespočet dalších problémů a rizik, které mohou nadělat mnoho škod.

Vývoj s sebou nenese jen pozitivní věci, ale přináší také řadu negativ. Neustále se zvyšující nároky na životní prostředí, zdroje, pracovní podmínky, bydlení, ekonomiku apod.. Světové ekonomiky jsou na sebe úzce napojeny ve všech směrech a stačí tedy málo a může dojít ke zhroucení celého systému, nejen toho finančního.

Bohužel ponaučení se nekonalo a vidíme stále větší a větší problémy. Problémy, které nejen že přetrvávají z dob minulých a kumulují se, ale také se objevují další nové, nedochází k jejich úbytku a řešení, naopak narůstají. Právě v takových nejistých dobách se mění i uvažování velkých investorů, obyčejných lidí a celých států, kdy jednotlivé skupiny, hledají místo, jak ochránit svůj majetek, bohatství, jak zabránit tomu, aby neztratil svou hodnotu. Vše se vyvíjí v cyklech a jak je známo po obdobích růstu, přichází pokles. Nyní, když se podíváme kolem sebe vidíme a slyšíme stále další a další informace o tom, jak globální ekonomika ztrácí své tempo, jak jednotlivé státy neustále mění své predikce růstu a to více a více směrem dolů, světový dluh je na rekordních úrovních, geopolitické problémy všude po světě atd. To vše bohužel vytváří půdu pro vznik krizí. A v těchto dobách se jednotlivé skupiny obracejí ke kovům, jako uchovateli hodnoty, ochrany majetku a určitým přístavem bezpečí. Jednoduše diverzifikují svá portfolia a zařazují tyto kovy do svého majetku.

Jako všude je potřeba diverzifikovat, to je základ. Nikdy žádný instrument neroste do nebes. Ale, když se podíváme na dnešní svět, je možné říci, že kovy si stále více a více upevňují svou pozici na daném poli. Je každému známo, že kovy jsou zde odjakživa, nikdy nezmizely, přetrvaly do dnešních dní, ano, také, jako všechno i zde jsou období růstu a poklesu, ale hlavně uchovávají hodnotu. To se o "papírcích" říci nedá. Dneska jsou, zítra ne. Zmizely snad kovy?

Za onen přístav bezpečí, uchovatele hodnoty je pokládáno odjakživa zlato, tento vzácný, tajemný kov provází lidstvo od jeho počátku. Přes funkci ozdob v chrámech, přes platidlo až do dnešních dní, kdy jeho význam stále narůstá. Rovněž je zde potřeba zmínit stříbro, které je také místem a uchovatelem hodnoty a má obrovský potenciál. Nicméně je potřeba zmínit ještě další dva příbuzné těchto kovů, o kterých se až tak moc nemluví a to je Platina a Palladium.

Pojďme se podívat na několik informací o těchto kovech, které jsou rovněž uchovatelem hodnoty a patří po bok zlata a stříbra.

PLATINA A PALLADIUM

 • Platina má na rozdíl od zlata a stříbra, které byly známy nejstarším civilizacím, poměrně nedávnou historii. Ačkoli moderní historii tohoto vzácného kovu můžeme datovat od 18. století, první objekt, který obsahoval platinový kov, byla malá krabička datovaná do období z roku 700 před našim letopočtem. Jednalo se o slavnou „Casketu z Théb“. Tato malá krabička byla zdobena hieroglyfy ze zlata, stříbra a také již zmíněné platiny.
 • Platina byla zařazena do kategorie drahého kovu v roce 1751. Londýn byl vždy důležitým centrem, nejen finančním, obchodním, ale také důležitým pro kovy. Obchodování zde bylo založeno ve 20. století a týkalo se již zavedeného a známého zlata. V roce 1973 byl představen „London platinum quotation“, určité zakotvení a určování ceny. Předchůdce upevňovacích prostředků. V roce 1979 vedoucí obchodníci z Londýna a Curychu dosáhli dohody standardizovat specifikace a původ kovu.
 • Palladium patří společně s platinou mezi drahé a vzácné kovy. Historie palladia není tak dlouhá, jako je u zlata a stříbra. Objev palladia se datuje do roku 1803, kdy jej objevil spolu s rhodiem z platinové rudy v jižní Americe anglický chemik a fyzik William Hyde Wollaston. Palladium bylo získáno z platinové rudy pomocí lučavky královské, přidáním kyanidu rtuťnatého, kdy následně vznikl kyanid palladnatý a zahříváním se uvolnilo čisté palladium.
 • Oba tyto kovy jsou vzácnější než zlato a stříbro. Těžba těchto kovů je vázána na několik oblastí na světě a tedy množství je velmi omezeno. Co se týče Platiny a Palladia, největší hlad po těchto kovech je v automobilovém průmyslu. Palladium se využívá ve velké míře v automobilových katalyzátorech (benzínové vozy) a vidíme postupný růst ceny tohoto drahého kovu. Stojí za tím velká poptávka automobilového sektoru, rovněž výpadky v dodávkách a již několik let zažívá tento trh deficity. Dodávky nestačí uspokojit poptávku a v tuto chvíli činí kumulovaný deficit palladia cca přes 800 000 Oz (cca 24,88 tun) Naopak poptávka po platině v tomto sektoru klesá, je součástí katalyzátorů (naftové vozy). Emisní aféry tento pokles podpořily.
 • Automobilový průmysl bude postupně přecházet na elektromobily, nicméně i zde se bude využívat palladium a tedy se předpokládá, že cena tohoto kovu může ještě růst.
 • Platina i Palladium jsou rovněž investicí a uchovatelem hodnoty, nicméně tyto investice jsou rizikovější než je tomu u zlata a stříbra, méně likvidní a je jim věnována menší pozornost.
 • Zlato, stříbro jsou kovy, které, když je krize, nejistota apod. nabírají na síle a ceny se zvyšují. Představují ochranu, bezpečí. U platiny je to spíše vázáno, jak se daří ekonomice. A tedy, pokud jede ekonomika na plné obrátky, průmysl roste atd., i roste poptávka po platině a rostou ceny, v době recese, krizí, klesá výroba a tedy i poptávka a ceny spíše klesají.

Pokud se podíváme na těžbu těchto kovů, zjistíme, že oproti zlatu a stříbru je velmi nízká.

Srovnání:
Roční produkce zlata: cca 3 300 – 3 500 tun = cca 106 mil. Oz – 112,5 mil. Oz
Roční produkce stříbra: cca 23 000 – 25 000 tun = cca 739 mil. Oz – 803,8 mil. Oz
Roční produkce platiny: cca 200 tun = cca 6,43 mil. Oz
Roční produkce palladia: cca 214,6 tun = cca 6,9 mil. Oz

Produkce těchto kovů je ve srovnání se zlatem cca 10 x nižší a v porovnání se stříbrem o cca 115 x nižší.

Další faktorem, který má podstatný vliv na cenu a dodávky je oblast těžby. Tyto kovy se těží pouze na několika místech světa a největší dodávky plynou z Ruska a Jihoafrické republiky.

Podívejme se na následující mapku, kde uvidíme rozložení těžby Platiny a Palladia ve světě:
Největším producentem palladia na světě je Rusko společně s JAR, tyto dvě země dodávají na trh cca 80 % daného kovu. U platiny je největším producentem JAR a to s podílem cca 80 %. Tedy je zřejmé, že tyto země mohou ve velkém ovlivňovat i ceny daných kovů. Jakékoliv výpadky a problémy pak mají vliv i na pokles dodávek a růst ceny.

Rozložení těžby Platiny a Palladia ve světě

Podívejme se na další informace z oblasti těžby, ceny a použití těchto dvou vzácných kovů:

SVĚTOVÁ PRODUKCE PALLADIA V TUNÁCH PODLE JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ:

Světová produkce palladia v tunách
* Světová produkce palladia v roce 2018 - cca 6,9 mil. Oz (cca 214,61 tun)

SVĚTOVÁ PRODUKCE PALLADIA V Oz PODLE JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ:

Světová produkce Palladia v Oz
VÝVOJ CENY PALLADIA ZA POSLEDNÍ 4 ROKY:
Vývoj ceny palladia za poslední 4 roky
Cena Palladia stále postupně stoupá a k 13.3.2019 již činí 1 540 USD/1 Oz. Oproti 31.12.2018 je to nárůst o 278,22 USD/1 Oz, tj. cca o 22 %. V tuto chvíli je cena palladia vyšší než cena zlata. Dnešní poměr 1 308 USD/1 Oz (Au) : 1 540 USD/1 Oz (Pd) = 1 : 1,187.

OBLASTI VYUŽITÍ PALLADIA:

Oblasti využití palladia
SVĚTOVÁ PRODUKCE PLATINY V TUNÁCH PODLE JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ:
Světová produkce platiny v tunách
* Světová produkce platiny v roce 2018 - cca 6,3 mil. Oz (cca 196 tun).

SVĚTOVÁ PRODUKCE PLATINY V Oz PODLE JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ:

Světová produkce platiny v Oz
VÝVOJ CENY PLATINY ZA POSLEDNÍ 4 ROKY:
Vývoj ceny platiny za poslední 4 roky
Cena Platiny k 13.3.2019 činí cca 841 USD/1 Oz. Oproti 31.12.2018 je to nárůst o 248 USD/1 Oz, tj. cca o 6,05 %. V tuto chvíli je cena platiny pod cenou zlata. Dnešní poměr 1 308 USD/1 Oz (Au) : 841 USD/1 Oz (Pt) = 1,55 : 1.

OBLASTI VYUŽITÍ PLATINY:

Oblasti využití platiny

ZAJÍMAVOSTI:

 • Podle nejnovějších zpráv dluh USA stále roste a deficit za fiskální rok 2018 dosáhl 779 miliard dolarů. Podívejme se, kolik platiny a palladia by šlo za tuto sumu nakoupit s ohledem na dnešní ceny.
 • Cena platiny cca 841 USD/1 Oz. Tedy za 779 miliard USD by mohly mít USA k dispozici cca 926 278 240 Oz (cca 28 810 tun) platiny. Což při celosvětové těžbě cca 6,3 mil. Oz na rok - cca 196 tun, by měli k dispozici celosvětové množství platiny za období cca 147 let.
 • Cena palladia cca 1 540 USD/1 Oz. Tedy za 779 miliard USD by mohly mít USA k dispozici cca 505 844 156 Oz (cca 15 733 tun) palladia. Což při celosvětové těžbě cca 6,9 mil. Oz na rok - cca 215 tun, by měli k dispozici celosvětové množství palladia za období cca 73 let.
 • Oficiální americký dluh je cca 21 bilionů dolarů. Za tuto sumu by USA nakoupily při dnešních cenách cca 24 970 273 484 Oz = cca 776 650 tun, což by činilo cca 3 963 let celosvětové roční těžby platiny při průměrné těžbě cca 196 tun za rok. Za tuto sumu by bylo možné nakoupit cca 13 636 363 636 Oz = cca 424 132 tun, což by činilo cca 1 973 let celosvětové roční těžby palladia při průměrné těžbě cca 215 tun za rok.
 • Celkový světový dluh atakuje cca 244 bilionů dolarů. Za tuto sumu by bylo možné nakoupitcca 290 130 796 671 Oz = cca 9 023 938 tun, což by činilo cca 46 040 let celosvětové roční těžby platiny při průměrné těžbě cca 196 tun za rok. Za tuto sumu by bylo možné nakoupit cca 158 441 558 442 Oz palladia = cca 4 928 008 tun, což by činilo cca 22 920 let celosvětové roční těžby palladia při průměrné těžbě cca 215 tun za rok.
 • Veřejný dluh ČR je cca 1,745 bilionů Kč. Při dnešním kurzu koruny vůči dolaru cca 22,80 Kč/1 USD a cena platiny 841 USD/1 Oz. Za tento dluh by mohla ČR mít cca 91 003 911 Oz platiny = cca 2 830 tun. Množství palladia při ceně 1 540 USD/1 Oz by činilo cca 49 698 109 Oz = cca 1 546 tun.

VÝVOJ CENY PLATINY A PALLADIA OD ROKU 2010 – SOUČASNOST:

Vývoj platiny od roku 2010
Vývoj palladia od roku 2010

Hlavní ekonomické události tohoto týdne, které mohou ovlivnit komoditní kovy:

1. 19.03.2019 v 00:00 Velká Británie Hlasování o Brexitu
2. 19.03.2019 v 01:30 Austrálie Zápis ze zasedání RBA
3. 19.03.2019 v 10:30 Velká Británie Index průměrného výdělku
4. 20.03.2019 v 10:30 Velká Británie Indexy CPI, PPI, RPI a HPI
5. 20.03.2019 v 19:00 USA Ekonomická projekce FEDu
6. 20.03.2019 v 19:00 USA Rozhodnutí o úrokové sazbě
7. 20.03.2019 v 19:30 USA Tisková konference FEDu
8. 21.03.2019 v 00:00 EUR Ekonomický summit EU
9. 21.03.2019 v 10:30 Velká Británie Maloobchodní tržby
10. 22.03.2019 v 09:30 Německo PMI výrobní a za služby

Predikce na tento týden:

Zlato:

Cena zlata se na počátku nového týdne pohybuje kolem úrovně 1.304 $. Pokud se cena udrží nad úrovní 1.300 $, je otevřena cesta k posunu směrem k 1.322 $, případný pokles pod 1.300 $, otevírá cestu k dalšímu poklesu a to k úrovní 1.292 $ a následně pak 1.280 $. Hranice odporu je na 1.312 $, zatímco podpora je na 1.292 $.

Stříbro:

Cena stříbra se pohybuje kolem úrovně 15,35 $. Hranice podpory je na 14.80 $ a následně pak na 14.50 $. Odpor je na 15.70 $ a následně na 16.20 $.

Přejeme Vám hodně úspěchů!

Jakub Petruška
Autor: Ing. Jakub Petruška
www.zlataky.cz
tel.: 591 001 606
email: [email protected]
Starší analýzy trhu


Archiv analýz